HEDEFLERİMİZ

Biruni Üniversitesi, uluslararası alanda teknoloji ve yenilik konusunda fark yaratmayı amaçlayan ve birçok projeye liderlik yapmayı hedeflemektedir.

İMKANLAR 

Biruni Teknopark , ofis ve laboratuvar imkanı sağlamakla beraber verdiği mentorluk hizmetleriyle birçok girişimciye fayda sağlamaktadır.
Vergi muafiyetleri avantajlarının yanı sıra özellikle firmalar arasında işbirliği geliştirme ve düzenlemelerle birçok network oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

HİZMET VERİLEN FİRMA SEKTÖRLERİ 

Sağlık, kimya, sürdürülebilir teknolojiler, yazılım, üretim teknolojileri, fonksiyonel gıda, elektronik ve ileri malzeme teknolojileri, yazılım, bilişim, elektronik, makine, ticaret.

KULUÇKA 

Biruni Teknopark girişimcileriyle beraber kullanabilecekleri ofis imkanları ile hizmet vermektedir.
Girişimcilerin teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirecekleri süreç boyunca, alanında uzman akademisyen ve mentorler ile destek imkanı verilmektedir.
Proje fikri  hayata geçme sürecinde olan girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirerek, finansal destek ve fon bulma sürecini hızlandırmaktadır.

TTO HİZMETLERİ 

Üniversite Sanayi İşbirliği
Sınai Mülkiyet Hakları
Kamu Destekleri
Girşimcilik
İnovasyon
Ticarileşme

Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğini etkin kılmak, üniversitelerde sanayinin ihtiyaçları ile örtüşen bilimsel ve teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak ve ülkemiz sanayisinin inovasyon yeteneğini arttırmak amacıyla hazırlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” 06 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; 12 Mart 2011 tarihinde ise yapılan değişikliklerle birlikte yenilenmiştir.

Küresel rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüz piyasalarında Ar-Ge ve inovasyona önem veren Biruni Üniversitesi ,  daha çok işbirliği yapan işletmeler ile rakiplerine karşı üstünlük sağlamayı hedeflemektedir. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirildiği bu bölgede inovatif işletmeler faaliyet göstermektedir.

Biruni Teknopark’da “Devlet-Üniversite-Sanayi “işbirliği kapsamında AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yoğun olarak gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Bölgede yazılım, bilişim, iletişim , fonksiyonel gıda, tarım ve gıda teknolojileri, sanayi vb birçok alanda faaliyet göstermesi planlanmaktadır. Biruni Teknopark  bünyesinde firmaların faaliyetlerini artırarak, küreselleşen dünya pazarında paylarını arttırma ve piyasaya hakim olarak ticarileşme imkanı sağlamaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, bilginin ticarileşmesi, yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi sayesinde dışa bağımlılığın azaltılması ve dış ticaret açığının kapatılması hedeflemektedir.

Biruni Üniversitesi olarak bir diğer amacımız, uzmanlaşmış işgücünün artırılarak beyin göçünün önlenmesinde önemli bir rol oynamaktır.

Girişimcilerin inovasyon performansının gelişiminde rol oynamayı amaçlayan Biruni Teknopark, araştırma merkezlerinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra, inovasyon performansının geliştirmesi ve teknoloji üreten bir yapıya geçilmesini desteklemek bakımından umut vadetmektedir.
 
Biruni Teknopark, özel sektörü araştırmacılar ve üniversiteler ile buluşturarak yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ülke sanayisinin uluslararası arenada rekabet etmesini ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşmasını misyon edinmiştir.